AQUI FIQUEU EL VOSTRE NOM

ADRIA BARRULL grup: B
L'adreça de la meva pàgina web en galeon.com és:
http://galeon.com/objetoscalientes/index.htmlExercici números

Exercici alfanumèric

Exercici alfanumèric

ex 4